4 בדצמבר 2023 09:49
מה יקרה במקרה של הצפה ?
לחצו על העיגול וגלו...
שגרה ללא הצפה הצפה כל 10 שנים הצפה כל 20 שנים הצפה כל 50 שנים הצפה כל 100 שנים
נזק למטר
1500
נזק למטר
300
נזק למטר
3300
נזק למטר
10
אזור מסחרי
כביש
נחל וגדות
בניין מגורים
שדה חקלאי

אסטרטגיות ניהול סיכוני השיטפונות

מניעה

הימנעות מבניה ופיתוח באזורים מועדים להצפות.

התאמה

הוצאת שימושי קרקע רגישים להצפות מפשט ההצפה והעדפת איזורים מחלחלים וקולטי נגר במקומם.

הגנה

הגנה על שטחי הפיתוח באמצעות עבודות הנדסיות קלאסיות או פתרונות מבוססי טבע.

הכלה

הגעה להסכמים טרום הצפה כגון פיצוי, בניה מחדש, ביטוח.

מה חדשני במתודולוגיה?

01

הגדלת השימוש באסטרטגיות ניהול נגר מרובות תועלות​

  • הפחתת השימוש באסטרטגיה של פתרונות הנדסיים, שהיא הכי פחות מועדפת.
  • שימוש מוגבר באסטרטגיות שמגדילות את תועלות הנחלים בכל תפקודיהם, כפי שהוגדרו בתמ”א 1.

02

הגדלת השימוש באסטרטגיות ניהול נגר מרובות תועלות​

  • הפחתת השימוש באסטרטגיה של פתרונות הנדסיים, שהיא הכי פחות מועדפת.
  • שימוש מוגבר באסטרטגיות שמגדילות את תועלות הנחלים בכל תפקודיהם, כפי שהוגדרו בתמ”א 1.

03

הגדלת השימוש באסטרטגיות ניהול נגר מרובות תועלות​

  • הפחתת השימוש באסטרטגיה של פתרונות הנדסיים, שהיא הכי פחות מועדפת.
  • שימוש מוגבר באסטרטגיות שמגדילות את תועלות הנחלים בכל תפקודיהם, כפי שהוגדרו בתמ”א 1.

04

הגדלת השימוש באסטרטגיות ניהול נגר מרובות תועלות​

  • הפחתת השימוש באסטרטגיה של פתרונות הנדסיים, שהיא הכי פחות מועדפת.
  • שימוש מוגבר באסטרטגיות שמגדילות את תועלות הנחלים בכל תפקודיהם, כפי שהוגדרו בתמ”א 1.

05

הגדלת השימוש באסטרטגיות ניהול נגר מרובות תועלות​

  • הפחתת השימוש באסטרטגיה של פתרונות הנדסיים, שהיא הכי פחות מועדפת.
  • שימוש מוגבר באסטרטגיות שמגדילות את תועלות הנחלים בכל תפקודיהם, כפי שהוגדרו בתמ”א 1.