המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ב. סקר סיכונים

ב.10 שלב 8: חישוב פוטנציאל הנזק בשטחי חקלאות

פוטנציאל הנזק בשטחי החקלאות יסתמך על שכבת השימושים החקלאיים העדכנית שתתקבל ממשרד החקלאות, באמצעות לשונית 8 'שטחים חקלאיים', ובהסתמך על נתוני הנזק לקבוצות שימושים חקלאיים כפי שמופיע בטבלה.
הערה חשובה: שכבות התכניות גוברות על שכבת החקלאות. בכל מקום בו קיימת תכנית, גם אם לא מומשה, יחושב פוטנציאל הנזק בהתאם לשימוש הקרקע העתידי, ולא עפ"י השימוש החקלאי הנוכחי. כמו כן, שימושים של מט"ש ומאגר יחושבו לפי שכבות התכניות, ורק בריכות דגים יחושבו בהתאם לשכבת החקלאות.

לידיעה – שכבת השימושים החקלאיים זו מורכבת משכבות ה- GIS הבאות של משרד החקלאות:

  1. מבנים חקלאיים – השכבה כוללת מבנים לבקר, לצאן, ולשימושים נוספים כגון אורווה, מתבן וכד', אשר קובצו לקבוצה שוות נזק אחת.
  2. לולים – השכבה כוללת סוגי לולים שונים, אשר קובצו לקבוצה שוות נזק אחת.
  3. חלקות חקלאיות – הכוללת פירוט של סוגי הגידולים החקלאיים.
  4. שכבת גופי מים של הבנט"ל.

שלבי עבודה עיקריים להצגה:

  1. שטחים חקלאיים באזור פשט ההצפה
  2. שטח פשט ההצפה על גבי שכבת השטחים החקלאיים
  3. שטחים חקלאיים בתחום פשט ההצפה
  4. שטחים חקלאיים בפשט ההצפה אשר לא חלה בהם אף תכנית (זוהי השכבה שנתוניה מהווים בסיס לחישוב פוטנציאל הנזק)
דילוג לתוכן