המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ה. נספחים כלכליים

ה.1 הערכת עלות אל מול תועלת כלכלית, ישירה ועקיפה סקירת מתודולוגיות רלוונטיות מהעולם ומישראל

נספח זה כולל סקירה תמציתית של מספר מתודולוגיות רלוונטיות להערכה כלכלית של פרויקטים בתחום ניהול סיכוני שיטפונות וגם בתחומים רלוונטיים נוספים. הסקירה כוללת 3 גישות מאירופה: אנגליה, אירלנד והולנד וכן 3 גישות מישראל: עבודה קודמת של משרד החקלאות ועבודות של משרדי ממשלה מקבילים: משרד התחבורה ורשות המים.

דילוג לתוכן