המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ה. נספחים כלכליים

ה.2 מתודולוגיה כלכלית לקביעת רמת ההגנה המיטבית ולבחירת חלופה מועדפת

ישנם אמצעים שונים ומגוונים לניהול סיכוני שטפונות והצפות ברמה אגנית. אמצעים אלו נחלקים ל-4 אסטרטגיות עיקריות: מניעה, התאמה, הגנה והכלה.

הדבר הרצוי הוא בחינת אסטרטגיות של מניעה והתאמה בטרם הפנייה לאסטרטגיית ההגנה. אך, במקרים שבהם לא ניתן למנוע את הסכנה או להתאים את הפיתוח אליה במידה מספקת, יש צורך לספק הגנה מפניה באמצעות סוגי מענה שונים כמפורט במדריך.

במקרים כאלה, כשאסטרטגית המענה היא הגנה על הפיתוח שתוכנן ובוצע בתוך האזור שבסיכון להצפה, יש לבצע בדיקה כלכלית לבחירת חלופת ההגנה המועדפת.

בשלב הראשון, מציעים מספר חלופות הגנה אגניות. כאשר כל חלופת הגנה אגנית מורכבת מסט של פתרונות המבוצעים לאורך האגן. לאחר מכן, תיושם מתודולוגיה כלכלית להערכת חלופות ההגנה ובחירת חלופה מועדפת.

נספח זה מתאר את המתודולוגיה הכלכלית שגובשה להערכת החלופות לפתרונות ההגנה ולבחירת החלופה המועדפת.

דילוג לתוכן