המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

א. רקע

א.2 כלי עזר

ההנחיות מלוות על ידי כלים ממ"גיים (שכבות ריקות), חישוביים (טבלאות מוכנות), תכנוניים וכלכליים שפותחו במטרה להקל על ביצוע הסקר והתכנון ולאפשר הזנת נתונים למפת תכנית ארצית אחידה. יש להשתמש בכלים אלו.

דילוג לתוכן