המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ב. סקר סיכונים

ב.14 שלב 12: מיפוי תשתיות תחבורה מתוכננות

מיפוי כלל הדרכים \ מחלפים \ מסופי תחב"צ \ מסילות רכבת כבדה וקלה וכד' המתוכננים שאינם סטטוטוריים כרגע.
מיפוי זה ישמש לצורך:
א. התייחסות לתכניות המקודמות לתשתיות תחבורה במסגרת תכנית ניהול סיכוני שטפונות, וביצוע תאומים במהלך הכנתה במידת הצורך, כדי להשפיע ולטייב את התכנון של תשתיות אלו בהיבט של ניהול נגר.
ב. לצורך היכרות של רשויות הניקוז עם תשתיות אורכיות מתוכננות שניתן יהיה להשתמש בהקמתן לצורך יצירת אגני ויסות בעתיד.
לצורך הכנת מיפוי זה יש להשתמש בשכבת קומפילציית דרכים של מנהל התכנון (הכוללת תכניות המקודמות ע"י הוות"ל), ובשכבת התחבורה הארצית העדכנית (במסגרת תמ"א 1 \ תמ"א 42) שתתקבל ממשרד החקלאות, וכן משכבות נוספות של גופים העוסקים בתכנון תחבורה (משרד התחבורה, רכבת ישראל, נת"י, נתיבי איילון וכד'), ככל שיהיו כאלו בידי משרד החקלאות.

דילוג לתוכן