המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

א. רקע

א.5 שותפים

בתחילת העבודה יש ליידע את הגופים הבאים על הכנת התכנית ותהליך העבודה הצפוי, וזאת על מנת לייצר קשר אשר יסייע בקבלת חומרים ודיוקם במהלך העבודה, ובהמשך הצגת תוצרים והתייעצות לגביהם: ועדות מקומיות, רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בתחום האגן), בדגש על אזור פשט ההצפה.

דילוג לתוכן