המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

א. רקע

א.7 עקרון המהותיות

לפי עקרון זה, במידה ומתעוררת שאלה לגבי הצורך בחקירה מעמיקה של מרכיב מסוים מהעבודה, או עומק החקירה הנדרש כדי לברר מרכיב זה, יש לבדוק תחילה (1) האם מרכיב זה הוא חלק משמעותי מהתוצר (2) האם שינויים במרכיב זה משפיעים על התוצאה הסופית (זאת אומרת, כשמרכיב זה משתנה, התוצאה משתנה, קרי בדיקת רגישות). עבור מרכיבים שתוצאת הבדיקה בשאלות אלו הינה שלילית – אין להשקיע משאבים נוספים בחקירה מעמיקה שלהם.

דילוג לתוכן