המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ד. היבטים יישומיים

ד.4 עדכון התוכנית, מעקב ובקרה

תוכנית תעבור עדכון כל 5-7 שנים, בהתאם לצורך
כל טיוטת שלב סופית, בשלבים 1-12 בפרק סקר הסיכונים, ובשלבים 1-4 בפרק תוכנית המענה האגנית, נדרשת לעבור את הבקרה של האגף לשימור קרקע וניקוז, על ידי הנציג.ה הרלוונטית שמלווה את התוכנית של הרשות.

דילוג לתוכן