מידע לרשויות ניקוז ונחלים

היתרונות בבניית התכנית האגנית

01

ראייה ועיצוב פני אגן ההיקוות בשנת 2040.

02

טיוב והשפעה על התכנון בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. שיתוף פעולה עם מוסדות הפיתוח כבר משלב ראשוני.

03

יצירת שיטה מוסכמת לניהול סיכוני שיטפונות. יצירת שפה משותפת עם יועצים, מוסדות תכנון ויתר הרשויות, אשר תביא לאינטראקציה קלה יותר מול רשויות התכנון.

04

בניית בסיס נתונים ומידע רחב על אגן ההיקוות. סטטוטורי, תכנוני והידרולוגי.

05

ניהול סיכוני השיטפונות בצורה טובה יביא למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ולחסכון בכסף רב.

***מחקרים מאנגליה מראים שעצם בניית תכנית התגוננת מפני שיטפונות חוסכת כסף רב ומצילה חיי אדם.

עדכונים

02.09.2021

קריאה מודרכת של הקול קורא והנספחים

19.09.2021

קבלת הערות לנוהל

30.09.2021

הפצת הנוסח הסופי של הנוהל החדש

19.10.2021

הכרות מעמיקה עם ההנחיות לגיבוש תוכניות אגניות לניהול סיכוני שטפונות

31.10.2021

קבלת הצעות לקול קורא

קולות קוראים

קול קורא לרשויות ניקוז להגשת בקשות להשקעה בנושא "תוכניות אגניות לניהול סיכוני שטפונות באגני נחלים מרכזיים"

וובינרים

מפגש העמקה בפרוטוקול כתיבת תכנית אגנית לניהול סיכוני שיטפונות

המפגש בהנחיית בני יעקובי, ד"ר ג'ניה גוטמן וכותבי הנחיות התכנית לניהול סיכוני שיטפונות

הצפות ושיטפונות ניתן וצריך לנהל את זה!

מתכננים בראיה אגנית- משולחן השרטוט אל האגן

כחלק מסדרת וובינרים הוצגה תכנית אגנית לניהול סיכוני שיטפונות ע"י ערן אטינגר, סמנכ"ל ניהול משאבי סביבה, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מתכננים בראיה אגנית- ממטרד למשאב

כחלק מסדרת וובינרים הוצג חזון הניהול האגני האינטגרטיבי לנחלים, ע"י ד"ר ג'ניה גוטמן, ראש תחום מדיניות וסביבה, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סרטוני הסבר

שם הסרטון

טקסט קצר מתאר: אדונות שק הדפסה מין עילות המסמך, לל, יצירות הדפסה בבין ליטחות.

שם הסרטון

טקסט קצר מתאר: אדונות שק הדפסה מין עילות המסמך, לל, יצירות הדפסה בבין ליטחות.

שם הסרטון

טקסט קצר מתאר: אדונות שק הדפסה מין עילות המסמך, לל, יצירות הדפסה בבין ליטחות.

שם הסרטון

טקסט קצר מתאר: אדונות שק הדפסה מין עילות המסמך, לל, יצירות הדפסה בבין ליטחות.

שם הסרטון

טקסט קצר מתאר: אדונות שק הדפסה מין עילות המסמך, לל, יצירות הדפסה בבין ליטחות.

אזור אישי לרשויות